โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

ท่องเที่ยวภาคใต้  ไทย – มาเลเซีย – ปีนัง – รังกาวี
วันแรก                  : รถออกจากจุดนัดพบเวลา...............................
                                : ถึง จ.สุพรรณบุรี  แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน
                                : ออกเดินทางต่อสู่ จ.เพชรบุรีถึงหาดชะอำ  แวะชม พักผ่อนเล่นน้ำทะเล  พร้อมรับประทานอาหารเย็น
                                : ออกเดินทางต่อ  พักผ่อนบนรถ  ดูหนัง  ฟังเพลง 
                                : ถึง จ.ชุมพร  แวะรับประทานข้าวต้มรอบดึก
                                : ออกเดินทางต่อ  พักผ่อนบนรถตลอดคืน

วันที่สอง
                                : ถึง จ.นครศรีธรรมราช  แวะอาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว  พร้อมรับประทานอาหารเช้า
                                : เที่ยวชมและนมัสการพุทธประวัติที่วัดพระธาตุ  ชมองค์พระธาตุและเครื่องถม
                                : ออกจาก จ.นครศรีธรรมราช เดินทางสู่ จ.สงขลา แวะชมหาดสมิหรา - สะพานเปรม -  เกาะยอ –
ท่าเรือน้ำลึก  

ทะเลสาบสงขลา
                                : รับประทานอาหารกลางวัน  ชิมอาหารสดๆ  ที่เกาะยอ พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบสงขลา
                                : ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่  เข้าที่พักโรงแรมหาดใหญ่  และเที่ยวชมสินค้าต่างๆที่ อ.หาดใหญ่
                                : เข้าที่พักที่ อ.หาดใหญ่

วันที่สาม
                                : เดินทางออกจากที่พัก อ.หาดใหญ่
                                : ถึง อ.จังโหลน – ชายแดนไทย – มาเลเซีย  ตรวจสัมภาระ  หนังสือเดินทาง เสร็จแล้วเดินทางต่อ
สู่รัฐเคตาร์
                                : ชมวิถีชีวิตและการทำอาชีพของชาวไทย  เชื้อสายมาเลเซียหรือเมืองไทรบุรีของไทยในอดีต ถึงเมืองลออสตาร์  เมืองหลวงของรัฐเคตาร์  แวะชมพระตำหนักของ ร.5 และชมบ้านเกิดของดอกเตอร์มหาเท  อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย
                                : ออกจากเมืองลออสตาร์  มุ่งสู่เมืองบัตเตอร์เอิด
                                : ถึงเมืองบัตเตอร์เอิด  แวะรับประทานอาหารกลางวัน
                                : เดินทางสู่รัฐปีนัง  ข้ามสะพานที่ข้ามน้ำข้ามทะเลสู่เกาะปีนัง  ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในเอเชียและเป็นอันดับสองของโลก  และชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งทะเล
                                : ถึงเกาะปีนัง  เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของรัฐปีนัง  พร้อมช้อปปิ้งสินค้าต่างๆทั่วทุกมุมโลกที่ห้างคอมต้า
                                : เดินทางเข้าที่พัก 
                                : รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

วันที่สี่
                                : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เกาะปีนัง
                                : ออกเดินทางจากเกาะปีนัง  ชมท้องทะเลยามเช้าของเกาะปีนังมุ่งสู่ท่าเรือ
ถึงรัฐกัวลาเปอร์ลิส  ขึ้นเรือด่วนมุ่งสู่เกาะรังกาวี
                                : ถึงเกาะรังกาวี  เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เกาะรังกาวี เช่น
-  ชมจัตุรัสนกอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
-  ชมตำนานสุสานพระนางมัสสุหรี (อดีตเป็นชาวภูเก็ต)
-  ชมหาดทรายดำ  ซึ่งมีแห่งเดียวในโลก
-  ชมและช้อปปิ้งสินค้าต่างๆที่ปลอดภาษีที่ตลาดกั๊ว  ซึงเป็นตลาดที่จำหน่ายของในราคาถูกมาก
                                : เดินทางกลับขึ้นเรือกัวลาเปอร์ลิส
                                : ถึงชายแดนไทย – มาเลเซีย  ที่ อ.จังโหลน  ตรวจสัมภาระ  หนังสือเดินทาง  เสร็จแล้วเดินทางต่อ  สู่ที่พักที่โรงแรม  อ.หาดใหญ่

วันที่ห้า
                                : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
                                : เดินทางออกจาก อ.หาดใหญ่มุ่งสู่ จ.สุราษฎร์ธานี
                                : ถึง จ.สุราษฎร์ธานี แวะรับประทานอาหารกลางวัน  พร้อมช้อปปิ้งสินค้าต่างๆจากภาคใต้
ที่ร้านสหกรณ์โก – อ็อฟ
                                : ออกเดินทางต่อ สู่ จ.ชุมพร – จ.ประจวบคีรีขันธ์  ถึงหาดชะอำ จ.เพชรบุรี  แวะพักผ่อน  เล่นน้ำทะเลและพักที่หาดชะอำ 

วันที่หก
                                : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
                                : เดินทางจาก อ.ชะอำ  แวะซื้อของฝากจากเมืองเพชรบุรีที่ร้านแม่กิมลั้ง
                                : ถึง  จ.นครสวรรค์  แวะรับประทานอาหารกลางวันและซื้อของฝากจากนครสวรรค์
                                : ออกเดินทางกลับภูมิลำเนา
                                : กลับถึงบ้านเราโดยสวัสดิภาพ

Back